delete_forever
This server has been deleted from the list and is available only for archival purposes.
chevron_left Back to List

mylife.nitrado.net

pin_drop mylife.nitrado.net

Merhaba arkada?lar bugun sizlere server?m?
tan?taca??m

[?IMG]

Server?n sürümü 1.7.2 dir.
Server 32 ki?iliktir ileriki zamanlarda ço?alabilir.
Server?m?z survival sunucusudur.
Hammadde lapis gibi ?eyler yoktur.
Serverda her türlü tuzak yapabilirsiniz yasak de?ildir.
Serverda doland?r?labilirsiniz her?ey vard?r.
Serverda ticaret yaparken her?ey olabilir.
K?sacas? survival sunucusunda her?ey olabilir.
***************
CLA?M NASIL ATILIR ?

[?IMG]
mylife.nitrado.net
5.62.116.74:25565

[?IMG]

Normal vip 5 TL
Özellikler:
/vipjmp z?plama mesafesini artt?r?r
/vipair su alt?nda daha çok nefes alabiliceksiniz
/viprem üstünüzdeki iksir etkilerini kald?r?r
/vipinfo plugin hakk?nda bilgi verir
+demir set
**********
Ultra vip 10 Tl:
Özellikler:
/vipspd :H?z?n?z? artt?r?r.
/vipstr :Kuvvet özelli?i verir.
/vipjmp :Z?plama mesafenizi artt?r?r.
/vipair : Su alt?nda oksijen seviyenizi artt?r?r.
/vipfir :Ate? korumas? verir.
/vipdig :Kazma h?z?n?z? artt?r?r.
/viprem :Üsütünüzdeki bütün iksir etkilerini kald?r?r.
/vipinfo :Bu plugin hakk?nda bilgi verir
+Alt?n set
***********
Mega vip 20 tl
Özellikler:
/vipspd :H?z?n?z? artt?r?r.
/vipstr :Kuvvet özelli?i verir.
/vipjmp :Z?plama mesafenizi artt?r?r.
/vipair : Su alt?nda oksijen seviyenizi artt?r?r.
/vipfir :Ate? korumas? verir.
/vipdig :Kazma h?z?n?z? artt?r?r.
/viprem :Üsütünüzdeki bütün iksir etkilerini kald?r?r.
/vipinfo :Bu plugin hakk?nda bilgi verir
Diamond set
Repair hakk?
Fazladan sethome hakk? 1den fazla kullanab?leceks?n?z
Villa istedi?iniz yere
50-60 level exp

[?IMG]
Kurucu ad?: SearcherCrow/Yan ad:MyLife
Skype : SearcherCrow

[?IMG]
Lobi
[?IMG]
[?IMG]
[?IMG]
Serverda biyom portallar? vard?r.
Ç?MEN B?YOMU
[?IMG] KAR B?YOMU
[?IMG]
Kum biyomu
[?IMG]
BATAKLIK B?YOMU
[?IMG]
Kil biyomu
[?IMG]

Herhangi bir ?ikayetiniz olursa
Skype: SearcherCrow

There are no reviews for this server yet, you can be the first!